Państwa atrakcyjne turystycznie w naturalny sposób przyciągają gości, co przyczynia się do rozwoju sektora turystycznego oraz innych obszarów gospodarki niezwiązanych z tym sektorem bezpośrednio. Turystyka może wpłynąć także na zwiększenie konkurencyjności regionów, co przynosi liczne korzyści lokalnym społecznościom, przedsiębiorcom oraz władzom. Posiadane walory kulturowe i środowiskowe nie wystarczają do skorego odwiedzenia określonego miejsca przez turystów. Z tego względu, w dążeniu do rozwoju turystyki w Polsce niezbędne jest stworzenia odpowiedniej koncepcji działań promocyjnych.


 „W dzisiejszych czasach istotne znaczenie dla wizerunku marki narodowej ma turystyka danego państwa.”


Wychodząc naprzeciw założeniom związanym z sektorem turystyki i promocją marki narodowej, w 2012 roku powstał Projekt Perły EuroTurystyki, którego organizatorem jest Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt ma za zadanie ukształtowanie wizerunku Polski jako atrakcyjnego celu podróży turystycznych, popularyzowanie regionów, miast i miejsc atrakcyjnych dla turystów a także prowadzenie działań ukierunkowanych na zachęcanie ludzi różnych narodowości do wybrania Polski jako celu podróży. Koncepcja projektu jest zgodna z kierunkami rozwoju turystyki wyznaczonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polski.

KILKA SŁÓW O ORGANIZATORZE I PARTNERACH
Organizatorem Projektu Perły EuroTurystyki jest Europejskie Forum Przedsiębiorczości, założyciel oraz administrator prestiżowego Klubu biznesu skupiającego prezesów oraz osoby zarządzające Firmami z całej Polski – Klubu Integracji Europejskiej oraz wydawca magazynu „przedsiębiorcy@eu”.
Podczas posiedzenia, audytorzy przekażą Członkom Kapituły swoje opinie oraz punktacje przyznane Uczestnikom Projektu. Wyłonią spośród nich te, które otrzymają dodatkowe wyróżnienie „Super Perła EuroTurystyki”.

Nagroda przyznawana jest od 2012 roku hotelom, ośrodkom medycyny uzdrowiskowej, obiektom turystycznym za wyjątkową ofertę, promującą i wykorzystującą walory turystyczne polskich regionów, której wszystkie elementy wzajemnie się uzupełniają i są wizytówką naszego kraju zarówno dla polskich, jak i zagranicznych turystów.

OCENA
Obiekty oceniane są za wyjątkowość architektury, innowacyjność, jak również za szerokie zaplecze rekreacyjne
i świadczenie usług na najwyższym poziomie. Oceniane jest również zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych klientów.

W wypadku biur i agencji turystycznych oceniana jest wszechstronność oferty oraz opinie klientów. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów do Pereł, Kapituła na pierwszym posiedzeniu wyłoni najlepsze z nich
i zaprosi do wzięcia udziału w Projekcie Perły EuroTurystyki.

JURY
Do składu kapituły zostali zaproszeni:
Laura Łącz – Aktorka,
Andrzej Supron – Mistrz świata w zapasach, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego,
Grzegorz Chmielewski – Wiceprezes Polskiej Izby Turystycznej,
Barbara Jończyk – Prezes Europejskiego Forum Przedsiębiorczości, wydawca i naczelna magazynu „przedsiębiorcy@eu”,
Michał Domański – Redaktor naczelny ekskluzywnego magazynu turystycznego „All Inclusive”,
Krzysztof Jończyk – Prezes Klubu Integracji Europejskiej,
Agnieszka Majcher – Dyrektor Wsparcia Rozwoju Biznesu Klubu Integracji Europejskiej
Jolanta Grażyna Łukasiak-Malicka – Prezes Vistula Bank Spółdzielczy,
Tadeusz Koczkowski – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego,
Paweł Pawlak – W-ce przewodniczący komitetu Bezpieczeństwa Biznesu KIG,
Jagoda Walczak – Dyrektor, wydawca Wiadomości Turystycznych,
Stanisław Dąbrowski – Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

Spośród Członków Kapituły wybierany jest przewodniczący oraz sekretarz.

PATRONAT HONOROWY
Do objęcia Patronatem Honorowym zostali zaproszeni: Polska Izba Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Polski Komitet Olimpijski PKOL.

PATRONAT MEDIALNY
Do objęcia Patronatem Medialnym zostali zaproszeni: Radio Kolor, TVP3, TVP24H, Telewizja Adventure, Telewizja ATV, Magazyn „przedsiębiorcy@eu”, „OOH-Magazine”, Magazyn „Hotelarz”, Magazyn „ALL Inclusive”, Portal WP Podróże, Portal Hoteloogle.